Firma ZUET ENERGIA Sp. z o.o. dawniej Jerzy Mystkowski ZUEiT prezentuję ofertę z zakresu wykonywanych przez siebie usług na terenie obiektów przymysłowych i instalacji Rafinerii w Płocku, PERN, ROKITA, PGNiG, ANWIL, LOTOS, BASSEL:

 

 • budowa sieci teletechnicznych, telefonicznych i strukturalnych
 • budowa rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia
 • budowa sieci napowietrznych i kablowych
 • montaż, naprawa i konserwacja instalacji, teletechnicznych i budowlanych
 • rozdzielnice, baterie kondensatorowe
 • instalacje siły, sterowania, sygnalizacji, oświetlenia i automatyki w budownictwie przemysłowym i energetyce
 • instalacje p-poż.
 • rozruch rozdzielni niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych
 • serwis rozdzielni SN i NN
 • oświetlenia zewnętrzne ulic, placów i dróg
 • badania i pomiary urządzeń i instalacji elektrycznych